I. DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY

A. GPKD , MST, XNK + Con dấu Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
- Tư vấn đặt tên, ngành, vốn điều lệ
- Soạn hồ sơ thành lập công ty
- Đăng ký xin cấp GPKD, MST, XNK
- Khắc con dấu tròn công ty
- Thông báo đăng kí mẫu dấu
4 ngày 300.000 (VNĐ) 650.000(VNĐ) gồm:
- Phí ĐK TL: 200.000đ
- Phí con dấu: 450.000đ
B. ĐK thuế ban đầu Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
- Kê khai thuế môn bài
- Đăng ký bổ nhiệm GĐ, KT
- Đăng ký thực hiện hình thức kế toán.
- Đăng ký áp dụng PP khấu hao tài sản cố định
- Đăng ký áp dụng PP tính thuế VAT
- Đăng ký TK ngân hàng (Free TK acb -Vietcom )
- Đăng ký mua thiết bị chữ ký số (token)
- Đăng kí sử dụng hóa đơn điện tử
2 ngày 500.000 (VNĐ)
C. Bố cáo thành lập Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
- Đăng bố cáo thành lập công ty 1 ngày Miễn phí - 300.000(VNĐ) (cổng thông tin quốc gia)

II. THAY ĐỔI ĐKKD

A. Thay đổi nội dung ĐKKD Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước

- Tên công ty
- Địa chỉ trụ sở chính
- Ngành nghề kinh doanh
- Người đại diện

5 ngày 300.000 (VNĐ) 200.000(VNĐ)
B.Thay đổi cơ cấu góp vốn Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
- Thay thành viên, cổ đông sáng lập
- Tăng, giảm vốn điều lệ công ty
- Chuyển đổi :
DNTN => Công ty TNHH
Công ty TNHH 1TV => Công ty TNHH 2TV
Công ty TNHH 2TV => Công ty TNHH 1TV
Công ty TNHH => Công ty Cổ phần
Công ty Cổ phẩn => Công ty TNHH 1TV
5 ngày 500.000 (VNĐ) 200.000 (VNĐ)
C. Xin cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
- Đăng ký xin cấp lại giấy chứng nhận ĐKKD do bị mất, rách, cháy, hư hỏng 1 ngày 500.000 (VNĐ) 100.000 (VNĐ)
D. Thành lập chi nhánh, VPĐD Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
- Thành lập văn phòng đại diện công ty
- Thành lập chi nhánh công ty
5 ngày 400.000 (VNĐ) 100.000 (VNĐ)
E. Giải thể công ty, chi nhánh, VPĐD Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
- Tư vấn giải thể công ty, chấm dứt HĐ
- Trả giấy phép kinh doanh của công ty
- Trả con dấu tròn
- Xin xác nhận chưa khắc con dấu (đối với chi nhánh công ty, VPĐD không sử dụng con dấu tròn)
- Nhận kết quả hoàn tất giải thể công ty
7 ngày 700.000 (VNĐ)
F. Công ty có vốn đầu tư nước ngoài Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
- Thành lập công ty
- Thành lập văn phòng đại diện
- Thành lập chi nhánh
- Thay đổi nội dung ĐKKD: vốn, ngành, tên công ty, địa chỉ….
15 - 60 ngày 200 - 600 (USD)
(hãy liên hệ để được tư vấn và báo giá cụ thể)

III. DỊCH VỤ KẾ TOÁN

A. Dịch vụ kế toán (Báo cáo thuế hàng tháng) Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
- Tư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào
- Nhận hóa đơn chứng từ tận nơi
- Lập báo cáo thuế VAT hàng tháng
- Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý
- Lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý
- Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế
Hàng Tháng – Quý 400.000 (VNĐ)
B. Dịch vụ kế toán trọn gói (BCT + sổ sách kế toán) Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
- Tư vấn sử dụng hóa đơn đầu ra + đầu vào
- Nhận hóa đơn chứng từ tận nơi
- Lập báo cáo thuế VAT hàng tháng
- Lập tờ khai tạm tính thuế TNDN, TNCN hàng quý
- Lập báo cáo sử dụng hóa đơn hàng quý
- Lập phiếu thu - chi - xuất - nhập kho
- Lập sổ sách kế toán theo quy định hiện hành
- Lập báo cáo tài chính cuối năm
- Lập quyết toán thuế TNDN + TNCN cuối năm
- Lập quyết toán hóa đơn cuối năm
- Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế
Hàng Tháng – Quý - Năm 700.000(VNĐ)
C. Đăng ký lao động, thang lương, bảo hiểm Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
- Tư vấn sử dụng lao động, các khoản bảo hiểm
- Khai trình lao động
- Đăng ký Thang lương - Phụ cấp
- Đăng ký nộp BHXH, BHYT, BHTN
30 ngày 1.500.000 (VNĐ)

IV. DỊCH VỤ KHÁC

A. Đăng ký logo - nhãn hiệu độc quyền Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
- Tư vấn, kiểm tra logo - nhãn hiệu
- Lập hồ sơ đăng ký bảo hộ
5 ngày 1.500.000 (VNĐ) 660.000đ
B. Đăng ký mã vạch Thời gian làm việc Phí dịch vụ Lệ phí nhà nước
- Tư vấn, lập hồ sơ xin cấp mã số mã vạch
- Lập danh sách sản phẩm
5 ngày 1.500.000 (VNĐ) - Mã 7 số: 2.000.000đ
- Mã 8 số: 2.000.000đ
- Mã 9 số: 1.500.000đ
- Mã 10 số:1.500.000đ
Hỗ trợ khách hàng
Hotline
Tư vấn kế toán
0969.677.189
Tư vấn doanh nghiệp
0969.677.189
Untitled Document